stedenbouwkundige, architect, adviseur

Stedenbouw

Drachtstervaart, Drachten

Aan de westkant van Drachten is een grote nieuwbouwwijk in ontwikkeling met aansluiting op het Friese merengebied. Onderdeel van dit plan vormde de openlegging van de oude gedempte Drachtstervaart tot in het centrum van Drachten. In 2015 is de waterverbinding tussen de Friese Meren en het centrum van Drachten geopend. Peter Koelewijn is al jarenlang betrokken bij dit project als stedenbouwkundig adviseur en architectuursupervisor. Het plan nadert zijn afronding.

Drachtstervaart, Drachten www.drachtstervaart.nl

Waterwonen

Waterwonen

In Nederland is water lange tijd als een bedreiging ervaren. Je ging als het even kon niet al te dicht bij het water wonen of tenminste achter één of twee dijken. Steden met een rivierfront zijn in Nederland schaars. Wonen óp het water gebeurde vooral met woonboten in stedelijke gebieden op vaak wat onbestemde plaatsen. De laatste jaren is sprake van een verandering van de instelling ten opzichte van wonen op het water, waarbij ook grotere projecten een kans krijgen, zoals 'drijvende woonbuurten'.

Peter Koelewijn/K3 heeft op eigen initiatief een studie verricht naar een collectief wooneiland. De ontwikkeling van een dergelijk wooneiland heeft grote voordelen, zoals structurele woningbouw in ‘Ruimte voor de Rivier’, zandwinplassen, riviergeulen e.d.

Een wooneiland kan een aanvulling vormen op de bestaande woningtypologieën op het water. Individuele woonboten kennen vaak een bijna anarchistische sfeer. Een nieuw wooneiland van enkele tientallen woningen aan het water, rond een collectief openbaar gebied heeft een eigentijdse, geordende en beschutte uitstraling. Als doelgroep wordt gericht op jonge gezinnen, hip, bourgondisch en ontspannen.

Duurzame ingrepen zijn logisch in te passen, waaronder dubbel grondgebruik, opvang hemelwater, grijswatercircuit en warmte/koude opslag.